Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-12 ATZ_SP_NZME_2017_EL_16560_2018 Dostawa narzędzi chirurgicznych
2018-01-12 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_11928_2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-01-11 ATZ_SP_FW28_2017_EL_11377_2018 Dostawa akcesoriów laboratotyjnych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-01-11 ATZ_SP_1M17_2017_EL_16646_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-01-11 ATZ_SP_1M11_2017_EL_16910_2018 Dostawa paszy paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu pt."Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca"
2018-01-11 ATZ_AA_1M4_2017_EL_11875_11876_2018 Dostawa diod laserowych w ramach projektu: „Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii”
2018-01-11 ATZ_AA1M4_2017_EL_11863_11864_2018 Dostawa kabli światłowodowych w ramach projektu: „Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii”
2018-01-10 ATZ_AA_1MC2_2017_EL_11579_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-01-10 ATZ_AA_1MC2_2017_EL_12655_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-01-10 ATZ_AA_1MC2_2017_EL_11603_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-01-10 ATZ_AA_1M19_2017_EL_13528_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-10 ATZ_AA_FW28_2017_EL_13433_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych”/akronim TOP FRUITS
2018-01-10 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_13347_2018 Dostawa obuwia w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-10 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_12160_2018 Dostawa markerów w ramach projektu Infrasturktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC
2018-01-10 ATZ_AA_1M19_2017_EL_12401_2018 Dostawa fartuchów foliowych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.