Wyniki i archiwum postępowań

Czerwiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-06-11 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6026_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-11 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_5793_2018_1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności Plus" (FS200)
2018-06-08 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_5912_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
2018-06-08 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6007_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-08 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6207_2018 Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych w ramach Projekt Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-08 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6175_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Projekt Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-08 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6027_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-08 ATZ_MS_1M15_2018_EL_6291_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-06-08 ATZ_MS_1M15_2018_EL_6003_2018 Dostawa odczynnikw w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza
2018-06-08 ATZ_MS_CTT_2018_EL_6211_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-08 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6204_2018 Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-06 ATZ_MG_BIBG_2018_EL_3582_2018_1 dostawa oprogramowania w ramach projektu FS190, Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym POPC.02.03.01-00-0008/17-00
2018-06-04 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_5793_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus(FS200).
2018-06-04 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_6123_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego
Maj 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-05-30 ATZ_JB_ 1M11_2018_EL_5500_2018 Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca"