Wyniki i archiwum postępowań

Marzec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-03-12 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_2746_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych - wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED.
2018-03-09 ATZ_MK_LBBK _2018_EL_2612_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-03-09 ATZ_MK_FW29 _2018_EL_2248_2018 Dostawa leków w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-03-09 ATZ_MK_1W13_2017_EL_14657.1_2018 Sukcesywne dostawy odczynników izotopowych wykorzystywanych wyłącznie do badań naukowych w ramach projektu pt. „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-03-09 ATZ_MK_1M11 _2018_EL_2317.2531_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD
2018-03-09 ATZ_AT_LBBK_2018_EL_2504_2018 Dostawa materiałów w ramach projektu pn. Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC
2018-03-09 ATZ_JB_FW28_2018_EL_1964_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-03-09 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_2120_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-03-08 ATZ_SP_1M19_2018_EL_1067_2018 Dostawa strzykawki tuberkulinowej w w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-03-08 ATZ_SP_1M19_2018_EL_865_2018 Dostawa gazy bielonej, niejałowej w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-03-07 ATZ_MS_1W21_2018_EL_2140_2018 Dostawa odczynników ramach projektu pn. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-03-07 ATZ_SP_1S5_2018_EL_873_2018 Dostawa żyletek mikrotomowych w ramach projektu pn. ”Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludziego”.
2018-03-05 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_1187_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)".
2018-03-05 ATZ_JB_FW29_2018_EL_1106_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-03-05 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_2027_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.