Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
2018-04-25 2018-05-09 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_4476_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” joanna.brzoskwinia
2018-04-24 2018-05-02 ATZ_JB_ 1S6_2018_EL_4255_2018 Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR”. joanna.brzoskwinia
2018-04-24 2018-05-02 ATZ_AT_FW16_2018_EL_4355_2018 Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. "Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS)/Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed 2 anna.gabryś
2018-04-23 2018-05-02 ATZ_MK_1M17_2018_EL_4763_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. małgorzata.konsowska
2018-04-23 2018-05-02 ATZ_MK_1M19_2018_EL_4817_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II małgorzata.konsowska
2018-04-23 2018-05-02 ATZ_MK_1M19_2018_EL_4865_2018 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2018-04-23 2018-04-30 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_4572_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego. magdalena.śledziewsk
2018-04-23 2018-05-02 ATZ_KB_1WS_2018_EL_4812_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200) jakub.brzoskwinia
2018-04-23 2018-04-27 ATZ_JB_1WR_2018_EL_3292_3293_2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu: „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” TELEREH-HF joanna.brzoskwinia
2018-04-23 2018-04-27 ATZ_SP_1M19_2018_EL_4451_2018 Dostawa modułu do systemu elektroporacji s.pierzchalski
2018-04-23 2018-04-27 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_4474_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED s.pierzchalski
2018-04-23 2018-04-27 ATZ_SP_1M15_2018_EL_4522_2018 Dostawa szkiełka mikrometrycznego w ramach projektu pt: współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych s.pierzchalski
2018-04-19 2018-04-27 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_4477_2018 Dostawa akcesoriów w ramach projektu pn.„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” jakub.brzoskwinia
2018-04-19 2018-04-27 ATZ_MK_CTT_2018_EL_4746_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. małgorzata.konsowska
2018-04-19 2018-04-27 ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_4562_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo". joanna.brzoskwinia
2018-04-19 2018-04-27 ATZ_MK_CTT_2018_EL_4745_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. małgorzata.konsowska
2018-04-18 2018-04-26 ATZ_MK_1M15_2018_EL_4711_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych małgorzata.konsowska
2018-04-17 2018-04-25 ATZ_SP_1M11_2018_EL_4428_2018 Dostawa kasetek histopatologicznych i kasetek biopsyjnych w ramach pt: Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca s.pierzchalski
2018-04-17 2018-04-25 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_4576_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED małgorzata.konsowska
2018-04-17 2018-04-25 ATZ_MK_1M17_2018_EL_4414_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. małgorzata.konsowska
2018-04-17 2018-04-24 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_4466_2018 Dostawa papieru autoklawowalnego w ramach projektu: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED s.pierzchalski
2018-04-11 2018-04-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_4086_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2018-04-11 2018-04-19 ATZ_MS_1WW_2018_EL_3983_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych mirosław.sandow-niew
2018-04-10 2018-04-18 ATZ_MS_1M19_2018_EL_3158_2018 Dostawa urządzeń w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2018-04-10 2018-04-18 ATZ_MS_1M19_2018_EL_3762_2018 Dostawa odczynników i akcesoriów w ramach projektu pn. : Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego mirosław.sandow-niew
2018-03-29 2018-04-06 ATZ_BK_1WW_2018_EL_3546_2018 specjalistyczny transport myszy laboratoryjnych z Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria bogusław.kaleta
2017-02-03 2017-02-07 ATZ_KD_1M19_2016_EL_16443_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II krzysztof.dołęga
2016-11-23 2016-11-30 ATZ_MM_1W21_2016_EL_14951_2016 Dostawa Primarii i płytek do hodowli marcin.marchlewski
2016-11-18 2016-11-25 ATZ_MM_FW28_2016_EL_11835_2016 Dostawa kolumn HPLC LiChroCART marcin.marchlewski
2016-10-26 2016-11-02 ATZ_ZG_1M15_2016_EL_6539_2016 Dostawa komputera przenośnego barbara.gomoła
2016-06-21 2016-06-24 ATZ_AP_1M19_2016_EL_6696_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-16 2016-06-20 ATZ_AP_1M31_2015_EL_17410_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-13 2016-06-16 ATZ_AP_1M11_2016_EL_6481_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015 rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 bogusław.kaleta
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1W21_2015_EL_13239_2015 Dostawa filtra butelkowego 500 ml marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M9_2015_EL_12892_2015 Dostawa materiałów do mikrodializ u zwierząt laboratoryjnych marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12762_2015 Dostawa końcówek Accumax marcin.marchlewski
2015-11-03 2015-11-10 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12654_2015 Dostawa kolumn filtracyjnych qEV Izon Science marcin.marchlewski
2015-10-29 2015-11-04 ATZ_MM_1WS_2015_EL_12632_2015 Dostawa zestawów do filtracji z nylonową membraną marcin.marchlewski
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1 kapilary szklane bogusław.kaleta