Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
2018-02-21 2018-03-01 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_1441_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)." joanna.brzoskwinia
2018-02-21 2018-03-01 ATZ_JB_ FW26_2018_EL_1469_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)" joanna.brzoskwinia
2018-02-20 2018-02-27 ATZ_AA_1M19_2018_EL_1704_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2018-02-20 2018-02-27 ATZ_AA_1M15_2018_EL_1849_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych agnieszka.anucińska
2018-02-20 2018-02-26 ATZ_AA_1MA_2017_EL_15324_2018 Dostawa ciśnieniomierzy i stetoskopów kardiologicznych agnieszka.anucińska
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_JB_FW29_2018_EL_1108_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED. joanna.brzoskwinia
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_JB_1M19_2018_EL_1032_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza". joanna.brzoskwinia
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_MS_1W9_2017_EL_18528_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” mirosław.sandow-niew
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_954_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. joanna.brzoskwinia
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_1937_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. małgorzata.konsowska
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_822_2018 Sukcesywna (partiami) dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. małgorzata.konsowska
2018-02-20 2018-02-28 ATZ_MK_ACSR _2018_EL_1885_2018 Sukcesywne dostawy chemii basenowej małgorzata.konsowska
2018-02-19 2018-02-26 ATZ_AA_1WW_2018_EL_564_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu . pn. „Role of autophagy in neutrophil extracellular traps formation and its contribution to tumour metastasis” agnieszka.anucińska
2018-02-19 2018-02-26 ATZ_AA_1M19_2018_EL_1773_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza agnieszka.anucińska
2018-02-19 2018-02-26 ATZ_AA_1M9_2018_EL_535_2018 Dostawa materiałów do stymulacji struktur mózgu. agnieszka.anucińska
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_1917_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_1651_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1WW_2018_EL_1615_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_FW16_2018_EL_1160_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS) mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M17_2018_EL_1955_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_1939_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M15_2018_EL_1934_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M15_2018_EL_1920_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza mirosław.sandow-niew
2018-02-19 2018-02-27 ATZ_MS_1M15_2018_EL_1961_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza mirosław.sandow-niew
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1M17 _2018_EL_732_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_FW25 _2018_EL_1676_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1M11_2018_EL_1379_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_LBBK _2018_EL_1055_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1M19_2018_EL_661_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1M19 _2018_EL_388_2018 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1M19 _2018_EL_626_2018 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_FW26_2018_EL_174_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_1WW _2018_EL_163_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych". małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_FW26 _2018_EL_36_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. małgorzata.konsowska
2018-02-16 2018-02-26 ATZ_MK_ACSR _2018_EL_1886_2018 Sukcesywne dostawy chemii basenowej małgorzata.konsowska
2018-02-15 2018-02-22 ATZ_SP_1WW_2018_EL_1659_2018 Dostawa zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu: pt. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych s.pierzchalski
2018-02-14 2018-02-20 ATZ_SP_FW28_2018_EL_1434_2018 Dostawa butelek laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. s.pierzchalski
2018-02-14 2018-02-19 ATZ_SP_FW29_2018_EL_358_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. s.pierzchalski
2018-02-14 2018-02-19 ATZ_SP_NZN_2018_EL_1385_2018 Dostawa czujników aktywności s.pierzchalski
2018-02-13 2018-02-19 ATZ_AA_1S113_2018_EL_12_2018 Dostawa akcesoriów stomatologicznych. agnieszka.anucińska
2018-02-12 2018-02-19 ATZ_AA_1M19_2017_EL_13164_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2018-02-12 2018-02-19 ATZ_AA_NZC_2017_EL_18755_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2018-02-09 2018-02-19 ATZ_EC_FW29_2018_EL_977_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu:„Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” ewa.cieślikowska
2018-02-09 2018-02-19 ATZ_EC_FW29_2018_EL_978_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu:„Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” ewa.cieślikowska
2018-02-08 2018-02-14 ATZ_AA_1S112_2017_EL_16110_2018 Dostawa kontrolera w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” Umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05.07.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED agnieszka.anucińska
2018-02-07 2018-02-14 ATZ_AA_FW25_2017_EL_16569_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Inkubator Innowacyjności+ w ramach Ministra projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” agnieszka.anucińska
2018-02-06 2018-02-12 ATZ_MS_FW29_2018_EL_643_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Projekt „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED mirosław.sandow-niew
2018-02-06 2018-02-14 ATZ_SP_FW29_2018_EL_757_2018 Dostawa leków ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. s.pierzchalski
2018-02-01 2018-02-08 ATZ_MS_NZT_2018_EL_760_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200) mirosław.sandow-niew
2018-01-25 2018-02-01 ATZ_AA_1MB_2017_EL_13895_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. agnieszka.anucińska
2018-01-25 2018-02-01 ATZ_AA_2WA_2017_EL_15399_2018 Dostawa elektrod. agnieszka.anucińska
2018-01-25 2018-02-01 ATZ_AA_1M19_2017_EL_14107_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2018-01-25 2018-02-01 ATZ_AA_1M19_2017_EL_14473_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2018-01-16 2018-01-24 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14780_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego , zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych ewa.cieślikowska
2018-01-16 2018-01-23 ATZ_SP_2F1_2017_EL_18710_2018 Dostawa plastrów dwustronnych s.pierzchalski
2018-01-12 2018-01-19 ATZ_AA_1M17_2017_EL_15127_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED agnieszka.anucińska
2018-01-11 2018-01-19 ATZ_MK_2W3 _2018_EL_82_2018 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2018-01-03 2018-01-12 ATZ_SP_1M12_2017_EL_17937_2018 Dostawa narzędzi chirurgicznych s.pierzchalski
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_NZC_2017_EL_9219_2017 Dostawa rejestratora EKG w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_NZC_2017_EL_6406_2017 Dostawa symulatora EKG w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-02-06 2017-02-08 ATZ_MG_FW29_2016_EL_10991_2017 dostawa tabletu w ramach Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów (MentorEye) magdalena.śledziewsk
2017-02-03 2017-02-07 ATZ_KD_1M19_2016_EL_16443_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II krzysztof.dołęga
2016-11-23 2016-11-30 ATZ_MM_1W21_2016_EL_14951_2016 Dostawa Primarii i płytek do hodowli marcin.marchlewski
2016-11-18 2016-11-25 ATZ_MM_FW28_2016_EL_11835_2016 Dostawa kolumn HPLC LiChroCART marcin.marchlewski
2016-10-26 2016-11-02 ATZ_ZG_1M15_2016_EL_6539_2016 Dostawa komputera przenośnego barbara.gomoła
2016-10-07 2016-10-13 ATZ_SP_FW111_2016_EL_10943_2016 Dostawa - kolumn do chromatografu s.pierzchalski
2016-09-19 2016-09-22 ATZ_SP_1M17_2016_EL_10298_2016 Dostawa zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" s.pierzchalski
2016-06-21 2016-06-24 ATZ_AP_1M19_2016_EL_6696_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-16 2016-06-20 ATZ_AP_1M31_2015_EL_17410_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-13 2016-06-16 ATZ_AP_1M11_2016_EL_6481_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015 rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 bogusław.kaleta
2015-11-27 2015-12-03 ATZ_SP_1M9_2015_EL_14138_14139_2015 Dostawa elektrod s.pierzchalski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1W21_2015_EL_13239_2015 Dostawa filtra butelkowego 500 ml marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M9_2015_EL_12892_2015 Dostawa materiałów do mikrodializ u zwierząt laboratoryjnych marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12762_2015 Dostawa końcówek Accumax marcin.marchlewski
2015-11-03 2015-11-10 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12654_2015 Dostawa kolumn filtracyjnych qEV Izon Science marcin.marchlewski
2015-10-29 2015-11-04 ATZ_MM_1WS_2015_EL_12632_2015 Dostawa zestawów do filtracji z nylonową membraną marcin.marchlewski
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1 kapilary szklane bogusław.kaleta