Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
2017-05-24 2017-05-29 ATZ_AA_1M19_2017_EL_5755_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2017-05-22 2017-05-26 ATZ_MK_1M19_2017_EL_5098_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II małgorzata.konsowska
2017-05-22 2017-05-26 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_5287_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-05-22 2017-05-25 ATZ_BK_1W23_2016_EL_11564_2017_2 Dostawa zestawu do projekcji multimedialnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM bogusław.kaleta
2017-05-19 2017-05-26 ATZ_MK_FW16 _2017_EL_5790_2017 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu:Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS) Projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego ERA-NET EuroNanoMed II małgorzata.konsowska
2017-05-18 2017-05-25 ATZ_MK_FW16 _2017_EL_5789_2017 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu:Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS) Projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego ERA-NET EuroNanoMed II małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-24 ATZ_MK_1M15 _2017_EL_5526_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-24 ATZ_MK_1M15 _2017_EL_5527_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-24 ATZ_MK_1M15 _2017_EL_5564_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-24 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_5633_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-24 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_5636_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza małgorzata.konsowska
2017-05-17 2017-05-23 ATZ_MG_1WR_2017_EL_5234_2017 dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach Projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” TELEREH-HF zgodnie z umową nr STATEGMED1/233547/13/NCBR/2015 magdalena.śledziewsk
2017-05-16 2017-05-19 ATZ_EC_1WR_2017_EL_3143_2017 Dostawa butli z mieszanką kalibracyjną do ergospirometru ewa.cieślikowska
2017-05-15 2017-05-18 ATZ_EC_2W10_2017_EL_3906_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-05-15 2017-05-18 ATZ_EC_2W10_2017_EL_3907_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-05-15 2017-05-18 ATZ_EC_NZO_2017_EL_5060_2017 Dostawa odczynników-zestawów do oznaczania hormonów w ślinie ewa.cieślikowska
2017-05-15 2017-05-18 ATZ_EC_FW3_2017_EL_5179_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-05-15 2017-05-18 ATZ_EC_1WR_2017_EL_3716_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-05-09 2017-05-15 ATZ_SP_1S7_2017_EL_4994_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych s.pierzchalski
2017-04-21 2017-04-26 ATZ_AA_1M19_2017_EL_3845_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II agnieszka.anucińska
2017-04-21 2017-04-26 ATZ_AA_1M19_2017_EL_4202_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II agnieszka.anucińska
2017-04-07 2017-04-13 ATZ_AA_2W10_2017_EL_3922_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. agnieszka.anucińska
2017-04-07 2017-04-13 ATZ_AA_FW29_2017_EL_3114_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-04-07 2017-04-13 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_3755_2452_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-04-03 2017-04-10 ATZ_AA_1W21_2017_EL_2985_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-04-03 2017-04-10 ATZ_AA_1W21_2017_EL_2983_2017 Dostawa środków dezynfekujących w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-04-03 2017-04-10 ATZ_AA_1WS_2017_EL_2516_2017 Dostawa paszy dla zwierząt laboratoryjnych. agnieszka.anucińska
2017-02-06 2017-02-08 ATZ_MG_FW29_2016_EL_10991_2017 dostawa tabletu w ramach Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów (MentorEye) magdalena.śledziewsk
2017-02-03 2017-02-07 ATZ_KD_1M19_2016_EL_16443_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II krzysztof.dołęga
2017-01-24 2017-01-26 ATZ_KD_1MA_2016_EL_16873_1_2017 Dostawa odczyników krzysztof.dołęga
2016-11-23 2016-11-30 ATZ_MM_1W21_2016_EL_14951_2016 Dostawa Primarii i płytek do hodowli marcin.marchlewski
2016-11-18 2016-11-25 ATZ_MM_FW28_2016_EL_11835_2016 Dostawa kolumn HPLC LiChroCART marcin.marchlewski
2016-10-26 2016-11-02 ATZ_ZG_1M15_2016_EL_6539_2016 Dostawa komputera przenośnego barbara.gomoła
2016-10-07 2016-10-13 ATZ_SP_FW111_2016_EL_10943_2016 Dostawa - kolumn do chromatografu s.pierzchalski
2016-09-21 2016-09-26 ATZ_SP_1M15_2016_EL_10576_2016 Dostawa półek z norylu do regału s.pierzchalski
2016-09-19 2016-09-22 ATZ_SP_1M17_2016_EL_10298_2016 Dostawa zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" s.pierzchalski
2016-08-11 2016-08-18 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8792_2016 Dostawa: taśmy do sterylizacji w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED" s.pierzchalski
2016-08-05 2016-08-11 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8337_2016 Dostawa: czepków i długopisów sterylnych w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED". s.pierzchalski
2016-06-21 2016-06-24 ATZ_AP_1M19_2016_EL_6696_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-16 2016-06-20 ATZ_AP_1M31_2015_EL_17410_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-13 2016-06-16 ATZ_AP_1M11_2016_EL_6481_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-05-31 2016-06-06 ATZ_SP_1W21_2016_EL_5372_2016 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych s.pierzchalski
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015 rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 bogusław.kaleta
2015-11-27 2015-12-03 ATZ_SP_1M9_2015_EL_14138_14139_2015 Dostawa elektrod s.pierzchalski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1W21_2015_EL_13239_2015 Dostawa filtra butelkowego 500 ml marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M9_2015_EL_12892_2015 Dostawa materiałów do mikrodializ u zwierząt laboratoryjnych marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12762_2015 Dostawa końcówek Accumax marcin.marchlewski
2015-11-03 2015-11-10 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12654_2015 Dostawa kolumn filtracyjnych qEV Izon Science marcin.marchlewski
2015-10-29 2015-11-04 ATZ_MM_1WS_2015_EL_12632_2015 Dostawa zestawów do filtracji z nylonową membraną marcin.marchlewski
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1 kapilary szklane bogusław.kaleta