Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
2017-10-16 2017-10-19 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_10266_2017 Dostawa kamizelek - fantomy Act Fast w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. s.pierzchalski
2017-10-16 2017-10-19 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_12402_2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. s.pierzchalski
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_12632_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. małgorzata.konsowska
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MS_1M19_2017_EL_12678_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MS_1M19_2017_EL_12433.12638_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MK_1M11 _2017_EL_12425_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11776_2017 Dostawa rękawic w ramach projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, realizowany na podstawie decyzji MNiSW nr: DIR/WK/2017/01 agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11793_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11796_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_1M19_2017_EL_12056_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MS_1M19_2017_EL_12547_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-10-13 2017-10-20 ATZ_MS_1M19_2017_EL_12546_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-10-12 2017-10-19 ATZ_MS_1MG_2017_EL_12198.12529_2017 Dostawa odczynników mirosław.sandow-niew
2017-10-06 2017-10-13 ATZ_MK_1M11 _2017_EL_11717_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-10-05 2017-10-09 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11843_2017 Dostawa leków w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-05 2017-10-09 ATZ_AA_1W21_2017_EL_11492_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-10-03 2017-10-06 ATZ_AA_1WX_2017_EL_11388_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. agnieszka.anucińska
2017-09-29 2017-10-04 ATZ_SP_1M19_2017_EL_10616_2017 Dostawa komory do liczenia komórek w licznikach w ramach projektu pt. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. s.pierzchalski
2017-09-29 2017-10-04 ATZ_SP_FW29_2017_EL_11032_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. s.pierzchalski
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_1W21_2017_EL_10799_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_FW29_2017_EL_11149_2017 Dostawa leków w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_FW29_2017_EL_11148_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-21 2017-09-27 ATZ_SP_1WX_2017_EL_10864_2017 Dostawa akcesoriów laboratpryjnych s.pierzchalski
2017-09-15 2017-09-19 ATZ_AA_1W21_2017_EL_10659_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-09-07 2017-09-11 ATZ_AA_FW29_2017_EL_10521_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-07 2017-09-14 ATZ_SP_1M15_2017_EL_10477_2017 Dostawa leków w ramach projektu Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED s.pierzchalski
2017-09-07 2017-09-11 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_10103_2017 Dostawa odzieży do laboratorium w ramach projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, realizowany na podstawie decyzji MNiSW nr: DIR/WK/2017/01 agnieszka.anucińska
2017-02-06 2017-02-08 ATZ_MG_FW29_2016_EL_10991_2017 dostawa tabletu w ramach Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów (MentorEye) magdalena.śledziewsk
2017-02-03 2017-02-07 ATZ_KD_1M19_2016_EL_16443_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II krzysztof.dołęga
2016-11-23 2016-11-30 ATZ_MM_1W21_2016_EL_14951_2016 Dostawa Primarii i płytek do hodowli marcin.marchlewski
2016-11-18 2016-11-25 ATZ_MM_FW28_2016_EL_11835_2016 Dostawa kolumn HPLC LiChroCART marcin.marchlewski
2016-10-26 2016-11-02 ATZ_ZG_1M15_2016_EL_6539_2016 Dostawa komputera przenośnego barbara.gomoła
2016-10-07 2016-10-13 ATZ_SP_FW111_2016_EL_10943_2016 Dostawa - kolumn do chromatografu s.pierzchalski
2016-09-21 2016-09-26 ATZ_SP_1M15_2016_EL_10576_2016 Dostawa półek z norylu do regału s.pierzchalski
2016-09-19 2016-09-22 ATZ_SP_1M17_2016_EL_10298_2016 Dostawa zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" s.pierzchalski
2016-08-11 2016-08-18 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8792_2016 Dostawa: taśmy do sterylizacji w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED" s.pierzchalski
2016-08-05 2016-08-11 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8337_2016 Dostawa: czepków i długopisów sterylnych w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED". s.pierzchalski
2016-06-21 2016-06-24 ATZ_AP_1M19_2016_EL_6696_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-16 2016-06-20 ATZ_AP_1M31_2015_EL_17410_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-13 2016-06-16 ATZ_AP_1M11_2016_EL_6481_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-05-31 2016-06-06 ATZ_SP_1W21_2016_EL_5372_2016 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych s.pierzchalski
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015 rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 bogusław.kaleta
2015-11-27 2015-12-03 ATZ_SP_1M9_2015_EL_14138_14139_2015 Dostawa elektrod s.pierzchalski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1W21_2015_EL_13239_2015 Dostawa filtra butelkowego 500 ml marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M9_2015_EL_12892_2015 Dostawa materiałów do mikrodializ u zwierząt laboratoryjnych marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12762_2015 Dostawa końcówek Accumax marcin.marchlewski
2015-11-03 2015-11-10 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12654_2015 Dostawa kolumn filtracyjnych qEV Izon Science marcin.marchlewski
2015-10-29 2015-11-04 ATZ_MM_1WS_2015_EL_12632_2015 Dostawa zestawów do filtracji z nylonową membraną marcin.marchlewski
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1 kapilary szklane bogusław.kaleta