Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1W13 _2017_EL_15801_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej” (akronim: BIOTECHNET) Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1W13 _2017_EL_15803_2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej” (akronim: BIOTECHNET) Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_17523_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_LBBK _2017_EL_15840.16052_2017 Dostawa urządzeń pomiarowych w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_LBBK _2017_EL_16064_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_16777_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_FW16 _2017_EL_17060_2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zakup w ramach projektu:Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS) Projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego ERA-NET EuroNanoMed II małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1M15 _2017_EL_17031_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1WX _2017_EL_17103_2017 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych małgorzata.konsowska
2017-12-11 2017-12-19 ATZ_MK_1W21 _2017_EL_16501_2017 Dostawę odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START. małgorzata.konsowska
2017-12-07 2017-12-12 ATZ_BK_FW26_2017_EL_15058_2017 oprogramowanie do modelowania interakcji ligand-białko oraz do wizualizacji tych oddziaływań i ich prezentacji bogusław.kaleta
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1M19_2017_EL_14088_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_LBBK_2017_EL_15635_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_LBBK_2017_EL_15685_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1WW_2017_EL_16161_2017 Dostawa odczynników w ranach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1WW_2017_EL_16162_2017 Dostawa odczynników w ranach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1M11_2017_EL_14943_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1M19_2017_EL_14253_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1M19_2017_EL_16589_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-13 ATZ_MS_1M19_2017_EL_14741_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza mirosław.sandow-niew
2017-12-05 2017-12-11 ATZ_BK_ATZ_2017_EL_15541_2017 mycie samochodów WUM w okresie 01.01.2018-31.12.2018 bogusław.kaleta
2017-12-04 2017-12-12 ATZ_MG_NZC_2017_EL_13208_2017 dostawa oprogramowania w ramach projektów: FS186 „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowe oraz występowania nierówności w zdrowiu” FS187 „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowe oraz występowania nierówności w zdrowiu” magdalena.śledziewsk
2017-12-01 2017-12-11 ATZ_EC_1WX_2017_EL_13861_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_EC_1W22_2017_EL_13785_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_EC_1M11_2017_EL_16660_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_EC_2W10_2017_EL_16399_2017 Dostawa odczynników ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_MK_FW28 _2017_EL_15875_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-12-01 2017-12-12 ATZ_MK_1WC _2017_EL_16131_2017 Dostawa odczynników małgorzata.konsowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14285_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-06 ATZ_EC_LBBK_2017_EL_13824_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. ewa.cieślikowska
2017-12-01 2017-12-08 ATZ_AA_1W51_2017_EL_15078_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 agnieszka.anucińska
2017-12-01 2017-12-08 ATZ_AA_1W51_2017_EL_15077_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 agnieszka.anucińska
2017-12-01 2017-12-08 ATZ_AA_1W51_2017_EL_15583_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 agnieszka.anucińska
2017-12-01 2017-12-08 ATZ_AA_1W51_2017_EL_15582_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 agnieszka.anucińska
2017-11-28 2017-12-06 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_12557_2017 Dostawa pościeli w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. s.pierzchalski
2017-11-28 2017-12-06 ATZ_SP_1W21_2017_EL_12598_2017 Dostawa płynu do dezynfekcji w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" s.pierzchalski
2017-11-28 2017-12-01 ATZ_SP_FW29_2017_EL_11178_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. s.pierzchalski
2017-11-28 2017-12-01 ATZ_SP_FW23_2017_EL_11820_2017 Dostawa zestawu korków i rotorów NMR s.pierzchalski
2017-11-24 2017-11-29 ATZ_AA_1MC2_2017_EL_12562_13245_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-11-24 2017-11-29 ATZ_AA_1M19_2017_EL_13155_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2017-11-24 2017-12-01 ATZ_KD_2F1_2017_EL_13341_2017 Dostawa sprzętu w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego krzysztof.dołęga
2017-11-24 2017-12-01 ATZ_KD_2F1_2017_EL_7650_2017 Dostawa oprogramowania/ sprzętu komputerowego w ramach projektu: NCBR152 „Wirtualna klinika równowagi” realizowanego w ramach programu „Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED krzysztof.dołęga
2017-11-21 2017-11-28 ATZ_MK_FW29 _2017_EL_15753_2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED małgorzata.konsowska
2017-11-20 2017-11-24 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_12528_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-11-20 2017-11-24 ATZ_AA_FW25_2017_EL_12062_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych agnieszka.anucińska
2017-11-17 2017-11-23 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_15046_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. małgorzata.konsowska
2017-11-08 2017-11-14 ATZ_MG_FW16_2017_EL_11506_11378_2017 dostawa komputerów przenośnych w ramach Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed 2 magdalena.śledziewsk
2017-10-24 2017-10-27 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11795_12695_12701_2017 Dostawa materiałów do laboratorium w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-20 2017-10-26 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_7777_A_2017 Dostawa wyposażenia do wózka reanimacyjnego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. s.pierzchalski
2017-10-20 2017-10-26 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_7777_2017 Dostawa drobnego sprzętu do wyposażenia wózka reanimacyjnego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. s.pierzchalski
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_1S112_2017_EL_10395_2017 Dostawa materiału kościozastępczego w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” Umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05.07.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11792_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_1MC2_2017_EL_11925_2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_1M19_2017_EL_12215_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_NZC_2017_EL_9219_2017 Dostawa rejestratora EKG w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-10-19 2017-10-24 ATZ_AA_NZC_2017_EL_6406_2017 Dostawa symulatora EKG w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11776_2017 Dostawa rękawic w ramach projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, realizowany na podstawie decyzji MNiSW nr: DIR/WK/2017/01 agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11793_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11796_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-13 2017-10-17 ATZ_AA_1M19_2017_EL_12056_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II agnieszka.anucińska
2017-10-05 2017-10-09 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_11843_2017 Dostawa leków w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED. agnieszka.anucińska
2017-10-05 2017-10-09 ATZ_AA_1W21_2017_EL_11492_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-10-03 2017-10-06 ATZ_AA_1WX_2017_EL_11388_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. agnieszka.anucińska
2017-09-29 2017-10-04 ATZ_SP_FW29_2017_EL_11032_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. s.pierzchalski
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_1W21_2017_EL_10799_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_FW29_2017_EL_11149_2017 Dostawa leków w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-22 2017-09-26 ATZ_AA_FW29_2017_EL_11148_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-21 2017-09-27 ATZ_SP_1WX_2017_EL_10864_2017 Dostawa akcesoriów laboratpryjnych s.pierzchalski
2017-09-15 2017-09-19 ATZ_AA_1W21_2017_EL_10659_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" agnieszka.anucińska
2017-09-07 2017-09-11 ATZ_AA_FW29_2017_EL_10521_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych. agnieszka.anucińska
2017-09-07 2017-09-14 ATZ_SP_1M15_2017_EL_10477_2017 Dostawa leków w ramach projektu Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED s.pierzchalski
2017-09-07 2017-09-11 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_10103_2017 Dostawa odzieży do laboratorium w ramach projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, realizowany na podstawie decyzji MNiSW nr: DIR/WK/2017/01 agnieszka.anucińska
2017-02-06 2017-02-08 ATZ_MG_FW29_2016_EL_10991_2017 dostawa tabletu w ramach Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów (MentorEye) magdalena.śledziewsk
2017-02-03 2017-02-07 ATZ_KD_1M19_2016_EL_16443_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II krzysztof.dołęga
2016-11-23 2016-11-30 ATZ_MM_1W21_2016_EL_14951_2016 Dostawa Primarii i płytek do hodowli marcin.marchlewski
2016-11-18 2016-11-25 ATZ_MM_FW28_2016_EL_11835_2016 Dostawa kolumn HPLC LiChroCART marcin.marchlewski
2016-10-26 2016-11-02 ATZ_ZG_1M15_2016_EL_6539_2016 Dostawa komputera przenośnego barbara.gomoła
2016-10-07 2016-10-13 ATZ_SP_FW111_2016_EL_10943_2016 Dostawa - kolumn do chromatografu s.pierzchalski
2016-09-21 2016-09-26 ATZ_SP_1M15_2016_EL_10576_2016 Dostawa półek z norylu do regału s.pierzchalski
2016-09-19 2016-09-22 ATZ_SP_1M17_2016_EL_10298_2016 Dostawa zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" s.pierzchalski
2016-08-11 2016-08-18 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8792_2016 Dostawa: taśmy do sterylizacji w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED" s.pierzchalski
2016-08-05 2016-08-11 ATZ_SP_1M15_2016_EL_8337_2016 Dostawa: czepków i długopisów sterylnych w ramach projektu pt. "Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED". s.pierzchalski
2016-06-21 2016-06-24 ATZ_AP_1M19_2016_EL_6696_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-16 2016-06-20 ATZ_AP_1M31_2015_EL_17410_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-06-13 2016-06-16 ATZ_AP_1M11_2016_EL_6481_2016 Dostawa odczynników Agnieszka.Pocheć
2016-05-31 2016-06-06 ATZ_SP_1W21_2016_EL_5372_2016 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych s.pierzchalski
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015 rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 bogusław.kaleta
2015-11-27 2015-12-03 ATZ_SP_1M9_2015_EL_14138_14139_2015 Dostawa elektrod s.pierzchalski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1W21_2015_EL_13239_2015 Dostawa filtra butelkowego 500 ml marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M9_2015_EL_12892_2015 Dostawa materiałów do mikrodializ u zwierząt laboratoryjnych marcin.marchlewski
2015-11-10 2015-11-17 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12762_2015 Dostawa końcówek Accumax marcin.marchlewski
2015-11-03 2015-11-10 ATZ_MM_1M19_2015_EL_12654_2015 Dostawa kolumn filtracyjnych qEV Izon Science marcin.marchlewski
2015-10-29 2015-11-04 ATZ_MM_1WS_2015_EL_12632_2015 Dostawa zestawów do filtracji z nylonową membraną marcin.marchlewski
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1 kapilary szklane bogusław.kaleta