Wyniki i archiwum postępowań

Marzec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-03-05 ATZ_MK_1M11 _2018_EL_2322_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD
2018-03-05 ATZ_MK_1W21 _2018_EL_2135_2018 Dostawa wyrobów medycznych w ramach projektu pn. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-03-05 ATZ_AA_FW29_2018_EL_1105_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-03-02 ATZ_MK_1WM _2018_EL_1301_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników
2018-03-02 ATZ_MK_1WY _2018_EL_2029_2018 Dostawa odczynników
2018-03-02 ATZ_SP_FW29_2018_EL_2121_2018 Dostawa materiałów laboratoryjnych ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-03-02 ATZ_MG_1MC2_2018_EL_1980_2018 dostawa systemów zawieszeń (ramy zatrzaskowe) w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-03-01 ATZ_JB_ FW26_2018_EL_1469_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)"
2018-03-01 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_1441_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)."
2018-03-01 ATZ_MG_1MG_2017_EL_11844_2018 dostawa chłodziarko-zamrażarki
2018-03-01 ATZ_MG_1WB_2017_EL_14077_14728_2018 dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
Luty 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-02-28 ATZ_MK_ACSR _2018_EL_1885_2018 Sukcesywne dostawy chemii basenowej
2018-02-28 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_822_2018 Sukcesywna (partiami) dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
2018-02-28 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_1937_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
2018-02-28 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_954_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”.