Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-08 ATZ_MK_2W9 _2017_EL_18623_2017 Dostawa odczynników
2018-01-05 ATZ_ BK_FW26_2017_EL_18229_2018 oprogramowanie do GPC Postrun( LabSol) lub równoważny
2018-01-04 ATZ_MK_FW25 _2017_EL_17279_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-01-04 ATZ_MK_FW25 _2017_EL_17451_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-01-04 ATZ_MK_1M19 _2017_EL_18287_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-04 ATZ_MK_1WC _2017_EL_16131.1_2017 Dostawa odczynników
2018-01-03 ATZ_EC_1W34_2017_EL_17480_2017 Dostawa odczynników
2018-01-02 ATZ_EC_1W22_2017_EL_13785-1_2017 dostawa odczynników
2018-01-02 ATZ_EC_FW29_2017_EL_12330_2017 Dostawa odczynników-linii komórkowych, zakup w ramach projektu:„Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów”
Grudzień 2017
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2017-12-29 ATZ_BK_FW26_2017_EL_15054_2017 program ChemOffice Pro
2017-12-28 ATZ_KD_2F1_2017_EL_7650_2017_1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: NCBR152 „Wirtualna klinika równowagi” realizowanego w ramach programu „Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2017-12-28 ATZ_MG_2WF_2017_EL_13333_2017 dostawa komputera przenośnego
2017-12-28 ATZ_MS_1M15_2017_EL_17010_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2017-12-28 ATZ_MS_1M15_2017_EL_17017_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2017-12-28 ATZ_MS_1W21_2017_EL_17345_2017 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START