Wyniki i archiwum postępowań

Maj 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-05-30 ATZ_JB_ FW16_2018_EL_5507_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS)
2018-05-30 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_5790_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-05-30 ATZ_MK_1WY_2018_EL_6046_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego” w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-05-30 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_5674_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego.
2018-05-30 ATZ_JB_1M19_2018_EL_5525_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-29 ATZ_MK_CTT_2018_EL_5766_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-29 ATZ_MK_CTT_2018_EL_5794_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-29 ATZ_MK_CTT_2018_EL_5846_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-29 ATZ_MK_1M9_2018_EL_5685_2018 Dostawa odczynników
2018-05-29 ATZ_MS_1M15_2018_EL_6230_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-05-28 ATZ_SP_FW16_2018_EL_5508_2018 Dostawa klatek dla zwierząt laboratoryjnych
2018-05-28 ATZ_EC_1M19_2018_EL_5487_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-28 ATZ_EC_1M19_2018_EL_5551_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-28 ATZ_EC_CTT_2018_EL_5770_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-25 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_5570_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Projekt Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)