Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-19 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_15819_15826_15830_15831_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-19 ATZ_AA_1M15_2017_EL_16641_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_AA_1M15_2017_EL_16640_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_AA_1M15_2017_EL_16643_2017 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_AA_1M15_2017_EL_16642_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-18 ATZ_EC_1M19_2017_EL_14625_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-18 ATZ_EC_LBBK_2017_EL_13867_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu pt"Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych orz in vitro-uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek(akronim ABC therapy)
2018-01-18 ATZ_EC_LBBK_2017_EL_17046_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu pt"Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych orz in vitro-uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek(akronim ABC therapy)
2018-01-18 ATZ_EC_1M19_2017_EL_14860_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-18 ATZ_EC_1M19_2017_EL_15881_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-18 ATZ_EC_1M19_2017_EL_14838_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-18 ATZ_EC_1M19_2017_EL_14271_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-18 ATZ_MS_FW26_2017_EL_18191_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)
2018-01-18 ATZ_MS_FW26_2017_EL_18356_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)
2018-01-18 ATZ_MS_FW26_2017_EL_18624_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)