Wyniki i archiwum postępowań

Kwiecień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-04-06 ATZ_MS_1M11_2018_EL_2531_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca
2018-04-05 ATZ_KB_1M19_2018_EL_3328.2_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-04-03 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_2541_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-04-03 ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_3384_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-04-03 ATZ_JB_ 1WW_2018_EL_3272_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych"
2018-04-03 ATZ_JB_1M19_2018_EL_3077_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
Marzec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-03-29 ATZ_JB_ 1WW_2018_EL_2308_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych".
2018-03-29 ATZ_KB_1M19_2018_EL_3328_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-03-28 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_2582_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED.
2018-03-28 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_2602_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED.
2018-03-28 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_3294_2018 Dostawa akcesoriów w ramach projektu pn.„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-03-28 ATZ_KB_1M17_2018_EL_3133_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo.
2018-03-23 ATZ_KB_1M17_2018_EL_3130_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo.
2018-03-21 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_2579_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-03-20 ATZ_JB_ FW25_2018_EL_2304_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)