Wyniki i archiwum postępowań

Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-05 ATZ_MK_CTT_2018_EL_6195_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-05 ATZ_MK_1M11_2018_EL_6948_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD.
2018-07-05 ATZ_MS_1W21_2018_EL_7506_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-07-05 ATZ_MS_1W21_2018_EL_7503_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-07-05 ATZ_MS_FW29_2018_EL_6629_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-03 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6477_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-03 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6990_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-02 ATZ_MK_1MA_2018_EL_7329.7333_2018 Dostawa odczynników
2018-07-02 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6673_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-02 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6766_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
Czerwiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-06-29 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_6737_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-06-29 ATZ_MK_1M19_2018_EL_7344_2018 Dostawa odczynników
2018-06-28 ATZ_AT_NZC_2018_EL_6831_2018 Dostawa akcesoriów elektronicznych finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
2018-06-28 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6809_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-27 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_6738_6579_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”