Wyniki i archiwum postępowań

Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-19 ATZ_MK_1M15_2018_EL_7646_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
2018-07-19 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6674_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.
2018-07-19 ATZ_MK_CTT_2018_EL_7891_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-19 ATZ_MK_CTT_2018_EL_7931_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-19 ATZ_MK_CTT_2018_EL_7167_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-19 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_7312_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-07-19 ATZ_MS_1S5_2018_EL_7592_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego (BIOOPA)
2018-07-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_7884_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-07-19 ATZ_MS_CTT_2018_EL_7998_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +
2018-07-18 ATZ_KB_1M11_2018_EL_7872_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca.
2018-07-16 ATZ_KB_CTT_2018_EL_7691_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-16 ATZ_KB_1WY_2018_EL_7820_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego”
2018-07-16 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_8162_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-07-13 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_7270_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn.„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-07-12 ATZ_SP_CTT_2018_EL_6897_2018 Dostawa elektrod do systemu TFM CNS w ramach projekt pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)