Wyniki i archiwum postępowań

Kwiecień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-04-24 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_4468_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-04-24 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_4466_2018 Dostawa papieru autoklawowalnego w ramach projektu: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-04-23 ATZ_MK_FW29 _2018_EL_2248.1_2018 Dostawa leków w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-04-23 ATZ_SP_FW29_2018_EL_3986_2018 Dostawa leków ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-04-23 ATZ_SP_FW29_2018_EL_2984_2018 Dostawa leków i książki rozchodu ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-04-20 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_4223_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-04-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_3914_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2018-04-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_4304_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2018-04-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_4214_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2018-04-19 ATZ_MS_1M15_2018_EL_4302_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”
2018-04-19 ATZ_MS_1M15_2018_EL_3670_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”
2018-04-19 ATZ_MS_1WW_2018_EL_3983_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych
2018-04-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_4086_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-04-19 ATZ_MK_1M15_2018_EL_4295_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
2018-04-19 ATZ_KB_1M11_2018_EL_4143_2018 Dostawa Ksylazyna,w ramach projektu pt: Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca.