Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-24 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14760_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego , zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-24 ATZ_EC_1M5_2017_EL_17551_2018 Dostawa odczynników
2018-01-24 ATZ_EC_FW3_2017_EL_19141_2018 Dostawa odczynników
2018-01-24 ATZ_EC_1M7_2017_EL_17983_2018 Dostawa odczynników
2018-01-24 ATZ_SP_1M19_2018_EL_268_2018 Dostawa plastikowych końcówek do pipet w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-23 ATZ_MK_ACSR _2017_EL_16789_2018 Sukcesywne dostawy chemii basenowej
2018-01-23 ATZ_SP_1W62_2017_EL_18635_2018 Dostawa elektrod dopochwowych
2018-01-22 ATZ_EC_1M19_2017_EL_18293_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-22 ATZ_EC_1S4_2017_EL_18268_2018 Dostawa odczynników
2018-01-22 ATZ_EC_1M19_2017_EL_14739_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-22 ATZ_MK_2W62_2017_EL_18251_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego
2018-01-19 ATZ_MG_FW29_2017_EL_10383_2018 dostawa sprzętu fotograficznego. Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-01-19 ATZ_MG_FW29_2017_EL_15320_2018 dostawa sprzętu multimedialnego. Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-01-19 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14896_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14895_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych