Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-19 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14893_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_EC_1M17_2017_EL_17294_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu:Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START"
2018-01-19 ATZ_EC_FW26_2017_EL_182777_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-01-19 ATZ_MK_NZH _2017_EL_18896_2018 Dostawa odczynników
2018-01-19 ATZ_EC_1MC2_2017_EL_14722_2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-01-19 ATZ_EC_1MC2_2017_EL_14648_2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-01-19 ATZ_EC_1MC2_2017_EL_14823_2018 Dostawa sprzętu medyczno-laboratoryjnego w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-01-19 ATZ_AA_1W9_2017_EL_15475_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-19 ATZ_AA_1M17_2017_EL_15127_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-01-19 ATZ_AA_1S112_2017_EL_15559_2018 Dostawa młotka implantologicznego w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” Umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05.07.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-01-19 ATZ_AA_1M15_2017_EL_15618_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-19 ATZ_AA_FW26_2017_EL_15477_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
2018-01-19 ATZ_AA_2WA_2017_EL_15763_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
2018-01-19 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_15649_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-19 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_15802_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.