Wyniki i archiwum postępowań

Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-12 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6673.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-12 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6766.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-12 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6990.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-12 ATZ_MK_FW29_2018_EL_6477.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-07-12 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_7492_2018 Dostawa papieru autoklawowalnego w ramach projektu pn. Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-07-11 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_7271_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn.„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-07-06 ATZ_KB_ FW16_2018_EL_7074_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu : Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS)
2018-07-06 ATZ_MK_1WI_2018_EL_7444_2018 Dostawa odczynników
2018-07-06 ATZ_MK_1M15_2018_EL_7572.7575_2018 Dostawa odczynników
2018-07-06 ATZ_MK_LBBK _2018_EL_7260_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-07-05 ATZ_KB_ CTT_2018_EL_7166_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-05 ATZ_MK_1WW_2018_EL_6714_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych".
2018-07-05 ATZ_MK_1WW_2018_EL_6715_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych".
2018-07-05 ATZ_MK_CTT_2018_EL_6582_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-05 ATZ_MK_CTT_2018_EL_6186_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)