Wyniki i archiwum postępowań

Czerwiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-06-27 ATZ_JB_FW29_2018_EL_6627_2018 Dostaw drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.
2018-06-27 ATZ_KB_FW29_2018_EL_6680_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-06-26 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_6475_2018 Dostawa akcesoriów do cleenroom w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-06-22 ATZ_AT_FW29_2018_EL_6749_2018 Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-06-22 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_6436_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-06-21 ATZ_MS_FW29_2018_EL_6476_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-06-21 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_6544_2018 Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych wg projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-06-21 ATZ_JB_ 1WW_2018_EL_6231_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych."
2018-06-20 ATZ_MS_1M19_2018_EL_6370_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-06-19 ATZ_MS_1WW_2018_EL_5991_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych
2018-06-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_6347_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-06-14 ATZ_JB_FW29_2018_EL_6284_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.
2018-06-13 ATZ_KB_FW29_2018_EL_6285_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-06-11 ATZ_MK_1M33_2018_EL_5882_2018 Dostawa odczynników
2018-06-11 ATZ_MK_1M19_2018_EL_5895_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.