Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-18 ATZ_MS_FW26_2017_EL_18187_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)
2018-01-18 ATZ_MS_FW13.FW16_2017_EL_18159.18938_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS)
2018-01-18 ATZ_AA_1M15_2017_EL_14644_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-18 ATZ_AA_1M19_2017_EL_14868_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-17 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14361_2017 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-17 ATZ_JB_2W62_2017_EL_18247_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
2018-01-17 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_13955_15799_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-17 ATZ_AA_FW28_2017_EL_14586_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych”/akronim TOP FRUITS
2018-01-16 ATZ_AA_1M15_2017_EL_13727_2018 Dostawa rękawic w ramach projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-16 ATZ_AA_LBBK_2017_EL_13197_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz In vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
2018-01-16 ATZ_AA_1MC1_2017_EL_13709_13710_2018 Dostawa odzieży.
2018-01-16 ATZ_AA_1M19_2017_EL_13045_2018 Dostawa półmasek jednorazowych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-01-15 ATZ_MG_LBBK_2017_EL_17040_2018 dostawa środka usuwającego pleśń - Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramachProgramu STATEGMED
2018-01-15 ATZ_MG_LBBK_2017_EL_15613_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych; Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramachProgramu STATEGMED
2018-01-12 ATZ_SP_1MC2_2017_EL_17415_2018 Dostawa lubrykanów na bazie olejów roślinnych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego