Wyniki i archiwum postępowań

Marzec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-03-20 ATZ_EC_1M15_2018_EL_1942_2018 Dostawa odczynników , zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-03-20 ATZ_EC_1M15_2018_EL_1940_2018 Dostawa odczynników , zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-03-20 ATZ_EC_LBBK_2018_EL_2577_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-03-20 ATZ_EC_1M19_2018_EL_1653_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu: Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego(akronim DIMUNO)
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_2565_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_3018_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn.Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_2611_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_3155_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_2732_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-03-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_2573_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-03-19 ATZ_EC_1M19_2018_EL_2141_2361_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-03-19 ATZ_EC_FW25_2018_EL_1675_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-03-19 ATZ_MS_CTT_2018_EL_3014_2018 Dostawa komórek w ramach programu pn. Inkubator Innowacyjności+
2018-03-16 ATZ_EC_1WW_2018_EL_921_2018 Dostawqa odczynników, zakup w ramach projektu: Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych
2018-03-12 ATZ_JB_FW29_2018_EL_2265_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED .