Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-31 ATZ_MS_1M19_2018_EL_282_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-01-29 ATZ_SP_FW28_2017_EL_11377_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-01-29 ATZ_BK_ATZ_2017_EL_17242_2018 ubezpieczenie komunikacyjne AC/OC/NNW/Assistance
2018-01-26 ATZ_JB_FW29_2017_EL_19074_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-01-26 ATZ_AA_1S112_2017_EL_16693_2018 Dostawa uchwytów do bloków kostnych w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” Umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05.07.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-01-26 ATZ_AA_1M19_2017_EL_18097_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-01-25 ATZ_AT_ATZ_2018_EL_201_2018 Dostawa czajników bezprzewodowych, wentylatorów i grzejników dla jednostek organizacyjnych WUM
2018-01-25 ATZ_BK_1WY_2017_EL_18320_2018 oprogramowanie-dostęp do baz danych- Genome Trax lub równoważny
2018-01-25 ATZ_SP_LBBK_2018EL_240_2018 Dostawa pęset plastikowych jednorazowych w ramach projektu: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-01-25 ATZ_AA_1M11_2018_EL_4_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca
2018-01-24 ATZ_MK_1W13_2017_EL_19039_2018 Dostawa odczynników
2018-01-24 ATZ_MK_FW29 _2017_EL_18920_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-01-24 ATZ_EC_1M15_2017_EL_14419_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego , zakup w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-01-24 ATZ_EC_FW25_2017_EL_17379_2018 Dostawa sprzętu laboratoryjunego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-01-24 ATZ_EC_1M17_2017_EL_16893_2018 Dostawa odczynników