Wyniki i archiwum postępowań

Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-25 ATZ_MG_1M11_2018_EL_7900_2018 dostawa dysku zewnętrznego w ramach projektu ERA-CVD/LYMIT-DIS/1/2017
2018-07-25 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_7919_2018 _1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +
2018-07-24 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_7919_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-24 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_7254_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-24 ATZ_MS_1S5_2018_EL_7592.2_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego (BIOOPA)
2018-07-23 ATZ_MK_1M19_2018_EL_7808_2018 Dostawa odczynników
2018-07-20 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_7272_2018 Dostawa markerów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, realizowany na podstawie decyzji MNiSW
2018-07-20 ATZ_MK_CTT_2018_EL_7755_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-20 ATZ_KB_1W21_2018_EL_8129_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-07-20 ATZ_KB_1W21_2018_EL_8033_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-07-20 ATZ_KB_ FW16_2018_EL_7865_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt:Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine(GEMNS)
2018-07-20 ATZ_SP_CTT_2018_EL_7866_2018 Dostawa probówek do głębokiego zamrażania w ramach projekt pt. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)
2018-07-20 ATZ_SP_CTT_2018_EL_7753_2018 Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pt: Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200
2018-07-20 ATZ_JB_FW29_2018_EL_6919_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.
2018-07-19 ATZ_SP_1M19_2018_EL_7537_2018 Dostawa strzykawki tuberkulinowej w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.