Wyniki i archiwum postępowań

Kwiecień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-04-27 ATZ_MK_CTT_2018_EL_4745_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-04-27 ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_4562_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo".
2018-04-27 ATZ_MK_CTT_2018_EL_4746_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-04-27 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_4477_2018 Dostawa akcesoriów w ramach projektu pn.„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-04-27 ATZ_SP_1M15_2018_EL_4522_2018 Dostawa szkiełka mikrometrycznego w ramach projektu pt: współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-04-27 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_4474_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-04-27 ATZ_SP_1M19_2018_EL_4451_2018 Dostawa modułu do systemu elektroporacji
2018-04-27 ATZ_JB_1WR_2018_EL_3292_3293_2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu: „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” TELEREH-HF
2018-04-26 ATZ_MK_1M15_2018_EL_4711_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
2018-04-25 ATZ_MK_1M17_2018_EL_4414_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.
2018-04-25 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_4576_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-04-25 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_4575_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-04-25 ATZ_SP_1M11_2018_EL_4428_2018 Dostawa kasetek histopatologicznych i kasetek biopsyjnych w ramach pt: Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca
2018-04-25 ATZ_MK_1WW_2018_EL_4497_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych".
2018-04-24 ATZ_JB_1M19_2018_EL_4347_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II