Wyniki i archiwum postępowań

Luty 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-02-20 ATZ_SP_FW28_2018_EL_1434_2018 Dostawa butelek laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-02-19 ATZ_MG_1S31_2017_EL_15139_2018 dostawa projektora multimedialnego
2018-02-19 ATZ_AA_NZC_2017_EL_18755_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: pn. Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-02-19 ATZ_AA_1M19_2017_EL_13164_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-02-19 ATZ_AA_1S113_2018_EL_12_2018 Dostawa akcesoriów stomatologicznych.
2018-02-15 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_1547_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-02-14 ATZ_AT_1MC2_2018_EL_1099_2018 Dostawa materiałów w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-02-14 ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_982_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.
2018-02-14 ATZ_SP_FW29_2018_EL_756_2018 Dostawa leków ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-02-14 ATZ_AA_FW25_2017_EL_16569_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu: „Inkubator Innowacyjności+ w ramach Ministra projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
2018-02-14 ATZ_AA_1S112_2017_EL_16110_2018 Dostawa kontrolera w ramach projektu pt.: „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” Umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05.07.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
2018-02-13 ATZ_MK_1W13 _2017_EL_14657_2018 Sukcesywne dostawy odczynników izotopowych w ramach projektu pt. „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-02-13 ATZ_JB_1M19_2018_EL_580_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego.
2018-02-13 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_728_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-02-13 ATZ_MK_LBBK _2018_EL_327_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED