Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Październik 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-10-10 ATZ_MK_1M15_2018_EL_10523_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10523.pdf
2018-10-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_10655_2018 Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10655.pdf
2018-10-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_9443.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 9443.1.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11033_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11033.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11037_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11037.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11034_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn.Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11034.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_10922_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych”, umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05/07/2016, Program” Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych - STRATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10922.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_1M15_2018_EL_10573_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10573.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_1M19_2018_EL_11068_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11068.pdf
2018-10-09 ATZ_KB_ 1W21_2018_EL_11076_2018Dostawa elementów zużywalnych w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200) PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11076.pdf
2018-10-09 ATZ_SP_1M19_2018_EL_10960_2018Dostawa systemu do filtracji w ramach projektu pn: Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty_nr ATZ_SP_1M19_2018_EL_10960_2018.pdf
2018-10-09 ATZ_JB_1MB_2018_EL_10690_10882_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10690_10882.pdf
2018-10-08 ATZ_JS_CTT_2018_EL_10957_2018Dostawa odczynników w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10957.pdf
2018-10-05 ATZ_KB_ 1M15_2018_EL_10937_2018Dostawa elementów zużywalnych w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10937.pdf
2018-10-05 ATZ_KB_ NZYN_2018_EL_10895_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200) PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10895.pdf

Strony