Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Listopad 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-11-23 ATZ_MG_1M4_2018_EL_13395_13396_2018dostawa odzieży medycznej w ramach projektu pt."Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii". PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2018-11-22 ATZ_JS_1W21_2018_EL_13869_2018 Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13869.pdf
2018-11-20 ATZ_KB_1M4_2018_EL_13409_2018Dostawa drobnego sprzętu w ramach projektu: „Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13409.pdf
2018-11-19 ATZ_MK_FW3_2018_EL_13860_2018 Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13860.pdf
2018-11-19 ATZ_MS_1M19_2018_EL_13851_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13851.pdf
2018-11-16 ATZ_MK_1M19_2018_EL_13858_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13858.pdf
2018-11-16 ATZ_MK_1M11_2018_EL_13366_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13366.pdf
2018-11-16 ATZ_EC_FW25_2018_EL_13183_2018Dostawa odczynników PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty-13183-2018.pdf
2018-11-16 ATZ_EC_NZP_2018_EL_12392_2018Dostawa odczynników PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty-12392-2018.pdf
2018-11-16 ATZ_EC_1M24_2018_EL_12280_2018Dostawa odczynników PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty-12280-2018.pdf
2018-11-16 ATZ_EC_1M15_2018_EL_12871_2018Dostawa odczynników PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty-12871-2018.pdf
2018-11-15 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_12682_12688_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 12682_12688.pdf
2018-11-14 ATZ_MK_1M19_2018_EL_11782_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11782.pdf
2018-11-14 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_13234_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13234.pdf
2018-11-14 ATZ_JB_LBBK_2018_EL_13090_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 13090.pdf

Strony