Jesteś tutaj

Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin Przedmiot
2022-09-29 2022-10-06 ATZ_JB_1MA_2022_EL_10346_2022 Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „ Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” realizowany w ramach Programu NCBR - TECHMATSTRATEG. Joanna Brzoskwinia
2022-09-27 2022-10-05 ATZ_KB_1MA_2022_EL_10433_2022 Dostawa zabawek dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu pt.: „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” Jakub Brzoskwinia
2022-09-27 2022-10-05 ATZ_KB_1MA_2022_EL_10433_2022 Dostawa zabawek dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu pt.: „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” Jakub Brzoskwinia
2022-09-26 2022-10-03 ATZ_JB_1M17_2022_EL_9864_2022Dostawa materiałów zużywalnych do posiadanego sterylizatora plazmowego w ramach projektu pn. „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne". Joanna Brzoskwinia
2022-09-26 2022-10-03 ATZ_JB_FW13_2022_EL_10650_2022 Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego w ramach projektu EOG21 pt.: „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” przyjętego do finansowania w ramach konkursu POLNOR współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Joanna Brzoskwinia
2022-09-20 2022-09-27 ATZ_JS_1WW_2022_EL_8907_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn.: „Diagnostyka nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Umowa nr LIDER/35/0194/L-10/18/NCBR/2019 Julita Szyc
2022-09-09 2022-09-16 ATZ_JS_1WW_2022_EL_8912_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn.: „Diagnostyka nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Umowa nr LIDER/35/0194/L-10/18/NCBR/2019 Julita Szyc
2022-08-24 2022-08-30 ATZ_MK_CTT_2022_EL_7777.1_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4) Małgorzata Konsowska
2022-08-23 2022-08-26 ATZ_JS_1M15_2022_EL_8859_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dCEM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowne białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne” Julita Szyc
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_1WW_2022_EL_8180_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pt.: „Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy” Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_CTT_2022_EL_7469_2022 Dostawa produktów farmaceutycznych w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4) Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_FW251_2022_EL_7341_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pt.: „Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry”. Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_1M19_2022_EL_7409_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pt.: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” finansowanego przez Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT - Sieć Badawczą Łukasiewicz w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy. Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_1MA_2022_EL_6625_2022 Dostawa odczynników w ramach projektu „TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_2W10_2022_EL_6698_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych Małgorzata Konsowska
2022-08-12 2022-08-17 ATZ_MK_LBBK_2022_EL_6932_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu ABM22 pt.: „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (FootCell)” przyjętego do finansowania w drodze konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych nr ABM/2021/3 ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2021 r. przez Agencję Badań Medycznych. Projekt realizowany na podstawie Umowy podpisanej z ABM numer 2021/ABM/03/00037-00 z dnia 08.03.2022 r.x Małgorzata Konsowska
2022-07-07 2022-07-15 ATZ_JS_1M19_2022_EL_7056_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. Development of alternative CAR constructs targeted against refractory B-cell malignancies (ALTERCAR)/ Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR) Julita Szyc
2022-06-30 2022-07-08 ATZ_KJ_1MA_2022_EL_6983_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego". Małgorzata Konsowska
2022-06-29 2022-07-08 ATZ_KJ_1WB1_2022_EL_6629_2022Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4) Małgorzata Konsowska
2022-06-27 2022-07-07 ATZ_KJ_1WB1_2022_EL_6152_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4) Małgorzata Konsowska
2022-06-27 2022-07-06 ATZ_KJ_1MA_2022_EL_6132_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego". Małgorzata Konsowska
2022-06-07 2022-06-13 ATZ_KJ_1MN_2022_EL_2175.1_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. „ Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” realizowany w ramach Programu NCBR - TECHMATSTRATEG w latach 2019-2022 Małgorzata Konsowska
2022-06-01 2022-06-09 ATZ_KJ_1M19_2022_EL_5563_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych w ramach projektu pn. "Development of alternative CAR constructs targeted against refractory B-cell malignancies (ALTERCAR)/ Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR) Małgorzata Konsowska
2022-04-22 2022-05-02 ATZ_KJ_1WK_2022_EL_4521_2022 Dostawa odczynników do badań naukowych Julita Szyc