Jesteś tutaj

Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin Przedmiot
2018-12-11 2018-12-19 ATZ_JS_1WE_2018_EL_16668_2018 Dostawa odczynników chemicznych Julita Szyc
2018-12-10 2018-12-18 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_17591_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED Małgorzata Konsowska
2018-12-10 2018-12-18 ATZ_JB_1M19_2018_EL_17286_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. Joanna Brzoskwinia
2018-12-10 2018-12-18 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_14563_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych Joanna Brzoskwinia
2018-12-07 2018-12-12 ATZ_SP_FW25_2018_EL_14989_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Sławomir Pierzchalski
2018-12-07 2018-12-17 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_17345_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Joanna Brzoskwinia
2018-12-07 2018-12-17 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_16848_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych Joanna Brzoskwinia
2018-12-07 2018-12-17 ATZ_JB_ FW8_2018_EL_16788_2018Dostawa preparatu do dezynfekcji manualnej w ramach projektu pn "Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed 2. Joanna Brzoskwinia
2018-12-07 2018-12-14 ATZ_BK_ATZ_2018_EL_16547_2018usługa mycia samochodów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Bogusław Kaleta
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_1M5_2018_EL_15109_2018Dostawa odczynników Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_1M5_2018_EL_15239_2018Dostawa odczynników Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_1M17_2018_EL_15964_2018Dostawa leków, zakup w ramach projektu tytuł: Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki. Umowa: STRATEGMED3/305813/2/NCBR/2017 Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_1WF_2018_EL_13664_2018Dostawa odczynników Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_2M6_EL_13706_2018Dostawa odczynników Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_EC_1S4_2018_EL_14648_2018Dostawa odczynników Ewa Cieślikowska
2018-12-06 2018-12-14 ATZ_MK_1M17_2018_EL_17223_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED Małgorzata Konsowska
2018-12-06 2018-12-11 ATZ_MS_1M19_2018_EL_17289_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza Mirosław Sandow-Niewiada
2018-12-06 2018-12-11 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_17413_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych”, umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05/07/2016, Program” Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych - STRATEGMED Mirosław Sandow-Niewiada
2018-12-06 2018-12-11 ATZ_MS_1WW_2018_EL_16902_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn.Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Mirosław Sandow-Niewiada
2018-12-04 2018-12-11 ATZ_BK_1W12_2018_EL_15419_2018oprogramowanie TBS dla densytometru QDR Discovery A s/n 82515 Bogusław Kaleta
2018-12-04 2018-12-12 ATZ_SP_FW5_2018_EL_16093_2018Dostawa zwierząt laboratoryjnych Sławomir Pierzchalski
2018-12-04 2018-12-12 ATZ_SP_ATZ_2018_EL_16549_2018Dostawa suchego lodu na rok 2019 Sławomir Pierzchalski
2018-12-04 2018-12-12 ATZ_1M15_2018_EL_14554_2018Dostawa woreczków strunowych w ramach projekt pn. współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych Sławomir Pierzchalski
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1M17_2018_EL_17192_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1WK_2018_EL_17174_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_17084_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1M11_2018_EL_17070_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_17029_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1M19_2018_EL_16737_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1M6_2018_EL_14987_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1WN_2018_EL_16580_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-11-29 2018-12-07 ATZ_MK_1M5_2018_EL_15270_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-11-27 2018-12-05 ATZ_JS_1MB_2018_EL_14814_2018 Dostawa odczynników chemicznych Julita Szyc
2018-11-16 2018-11-26 ATZ_MK_FW113_2M7_2018_EL_14701_14909_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-11-08 2018-11-14 ATZ_MG_1WW_2018_EL_10838_2018Dostawa fartuchów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Magdalena Śledziewska
2018-10-26 2018-10-31 ATZ-SP_FW24_2018_EL_12557_2018Dostawa: materiałów laboratoryjnych Sławomir Pierzchalski
2018-10-19 2018-10-24 ATZ_SP_1WW_2018_EL_12044_2018Dostawa paszy dla zwierząt laboratoryjnych Sławomir Pierzchalski
2018-09-14 2018-09-19 ATZ_SP_1WW_2018_EL_10121_2018Dostawa leków w ramach projektu pn: Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Sławomir Pierzchalski
2018-03-29 2018-04-06 ATZ_BK_1WW_2018_EL_3546_2018specjalistyczny transport myszy laboratoryjnych z Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria Bogusław Kaleta
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 Bogusław Kaleta
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1kapilary szklane Bogusław Kaleta