Jesteś tutaj

Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin Przedmiot
2018-10-18 2018-10-26 ATZ_MK_1M11_2018_EL_11842_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD Małgorzata Konsowska
2018-10-18 2018-10-25 ATZ_KB_ 1M19_2018_EL_11791_2018Dostawa elementów zużywalnych w ramach projektu pt:"Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza" Jakub Brzoskwinia
2018-10-17 2018-10-25 ATZ_MK_1M19_2018_EL_11574_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. Małgorzata Konsowska
2018-10-15 2018-10-23 ATZ_MK_1WW_2018_EL_12053_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-10-12 2018-10-22 ATZ_MK_1MB_2018_EL_11998_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-10-12 2018-10-22 ATZ_MK_1M17_2018_EL_11569_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo. Małgorzata Konsowska
2018-10-09 2018-10-16 ATZ_JB_1S113_2018_EL_11216_11220_2018Dostawa akcesoriów profilaktyki stomatologicznej Joanna Brzoskwinia
2018-10-05 2018-10-19 ATZ_MK_1M9_2018_EL_11527_2018 Dostawa odczynników Małgorzata Konsowska
2018-09-14 2018-09-21 ATZ_SP_1MC2_2018_EL_9986_2018Dostawa zgrzewarki do pakietów papierowo-foliowych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sławomir Pierzchalski
2018-09-14 2018-09-19 ATZ_SP_1WW_2018_EL_10121_2018Dostawa leków w ramach projektu pn: Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych Sławomir Pierzchalski
2018-03-29 2018-04-06 ATZ_BK_1WW_2018_EL_3546_2018specjalistyczny transport myszy laboratoryjnych z Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria Bogusław Kaleta
2015-12-21 2015-12-23 ATZ_BK_1W12_2015_EL_16444_2015rozszerzenie oprogramowania o nowe moduły perfuzyjne wraz z umową serwisową do Programu BrainMagix na okres do 30.01.2016 Bogusław Kaleta
2014-04-18 2014-04-24 ATZ_01_FW5_2014_EL_2859_2014_1kapilary szklane Bogusław Kaleta