Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2019
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2019-01-21 ATZ_JB_FW26_2018_EL_18023_18024_18025_2019Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 18023_18024_18025.pdf
2019-01-18 ATZ_KB_ 1M17_2018_EL_17943_2018Dostawa drobnego asortymentu w ramach projektu pt: "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo". PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17943.pdf
2019-01-14 ATZ_SP_FW25_2018_EL_14989_2018_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty_nr ATZ_SP_FW25_2018_EL_14989_2018.pdf
2019-01-09 ATZ_KB_1MC2_2018_EL_17752_2019Dostawa drobnego sprzętu w ramach projektu pt:„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17752.pdf
2019-01-03 ATZ_JS_1MB_2018_EL_14814.2_2018 Dostawa odczynników chemicznych w podziale na pakiety PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Grudzień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-12-28 ATZ_MK_1M17_2018_EL_17951_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17951.pdf
2018-12-28 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_17691_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17691.pdf
2018-12-27 ATZ_EC_1WW_2018_EL_16687_2018Dostawa odczynników , zakup w ramach projektu pt:Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty-16687-2018.pdf
2018-12-27 ATZ_EC_1S5_2018_EL_16869_2018Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu pt.Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty nr-16869.pdf
2018-12-21 ATZ_KB_1WW_2018_EL_17535_2018Dostawa worków na odpady niebezpieczne - w ramach projektu pt: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych " PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17535.pdf
2018-12-19 ATZ_JS_1WE_2018_EL_16668_2018 Dostawa odczynników chemicznych PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 16668.pdf
2018-12-19 ATZ_SP_ATZ_2018_EL_16549_2018_1Sukcesywne dostawy suchego lodu na rok 2019. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 16549.pdf
2018-12-18 ATZ_JB_ 1M15_2018_EL_14563_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 14563.pdf
2018-12-18 ATZ_JB_1M19_2018_EL_17286_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17286.pdf
2018-12-18 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_17591_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 17591.pdf

Strony