Wyniki i archiwum postępowań

Maj 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-05-22 ATZ_JB_1M19_2018_EL_5475_2018 Dostawa ego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-18 ATZ_MG_BIBG_2018_EL_3585_2018 dostawa oprogramowania w ramach projektu FS190, Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym POPC.02.03.01-00-0008/17-00
2018-05-17 ATZ_SP_1M11_2018_EL_5139_2018 Dostawa pasków do glukometru w ramach projektu pl: "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikro wieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca"
2018-05-15 ATZ_MS_1M15_2018_EL_4670_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza
2018-05-15 ATZ_MS_1M15_2018_EL_4570_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza
2018-05-15 ATZ_MS_FW29_2018_EL_4241_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn.„Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-05-15 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_4480_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-05-11 ATZ_SP_LBBK_2018_EL_4589_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED
2018-05-09 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_4476_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-05-09 ATZ_MG_1W33_2018_EL_414_2018 dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium", akronim EuroDBA, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań objemujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET E-Rare-3.
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_3143_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-05-08 ATZ_EC_NZYN_2018_EL-4165_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_4088_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_3046_2018 Dostawa odczynników
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_2847_2018 Dostawa odczynników