Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Październik 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-10-16 ATZ_KB_LBBK_2018_EL_11000_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11000.pdf
2018-10-15 ATZ_MK_1M19_2018_EL_11153_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11153.pdf
2018-10-15 ATZ_MK_1MA_2018_EL_11497.11499_2018 Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11497.11499.pdf
2018-10-15 ATZ_JB_1WO_2018_EL_10737_10739_10741_2018Dostawa akcesoriów zużywalnych do posiadanego zestawu pomiaru ciśnienia przezskórnego. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10737_10739_10741.pdf
2018-10-11 ATZ_KB_ 1M17_2018_EL_11286_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt: "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo". PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11286.pdf
2018-10-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_9443.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 9443.1.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11033_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11033.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11037_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11037.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_CTT_2018_EL_11034_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn.Inkubator innowacyjności+ PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11034.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_LBBK_2018_EL_10922_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych”, umowa nr STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016 z dnia 05/07/2016, Program” Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych - STRATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10922.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_1M15_2018_EL_10573_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10573.pdf
2018-10-10 ATZ_MS_1M19_2018_EL_11068_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11068.pdf
2018-10-10 ATZ_MK_1M15_2018_EL_10523_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10523.pdf
2018-10-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_10655_2018 Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 10655.pdf
2018-10-09 ATZ_KB_ 1W21_2018_EL_11076_2018Dostawa elementów zużywalnych w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200) PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 11076.pdf

Strony