Wyniki i archiwum postępowań

Luty 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-02-19 ATZ_MG_1S31_2017_EL_15139_2018 dostawa projektora multimedialnego
2018-02-15 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_1547_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-02-14 ATZ_AT_1MC2_2018_EL_1099_2018 Dostawa materiałów w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-02-14 ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_982_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.
2018-02-14 ATZ_SP_FW29_2018_EL_756_2018 Dostawa leków ramach projektu: pt. „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-02-13 ATZ_MK_1W13 _2017_EL_14657_2018 Sukcesywne dostawy odczynników izotopowych w ramach projektu pt. „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-02-13 ATZ_JB_1M19_2018_EL_580_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego.
2018-02-13 ATZ_JB_ LBBK_2018_EL_728_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.”
2018-02-13 ATZ_MK_LBBK _2018_EL_327_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED
2018-02-12 ATZ_MK_FW29 _2017_EL_18920.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-02-12 ATZ_MK_NZH _2017_EL_18896.1_2018 Dostawa odczynników
2018-02-12 ATZ_EC_1WY_2018_EL_1142_1144_2018 Dostawa odczynników
2018-02-08 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_704_2018 Dostawa odczynników
2018-02-08 ATZ_MK_1M11 _2018_EL_6_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD.
2018-02-02 ATZ_AA_1S16_2017_EL_14218_2018 Dostawa akcesoriów stomatologicznych.