Wyniki i archiwum postępowań

Sierpień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-08-13 ATZ_JB_1W21_2018_EL_8758_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START".
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8665_2016 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8820_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8365_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu : Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8822_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8828_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-13 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8869_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-08-01 ATZ_MK_1W21_2018_EL_8419_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START.
2018-08-01 ATZ_MK_1W21_2018_EL_8420_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START.
Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-31 ATZ_MK_CTT_2018_EL_7690_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200).
2018-07-31 ATZ_MK_1W21_2018_EL_7504_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START.
2018-07-31 ATZ_MK_1M11_2018_EL_8003_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD
2018-07-31 ATZ_MK_1WW_2018_EL_8409_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych".
2018-07-31 ATZ_MK_1W21_2018_EL_8510_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START.
2018-07-31 ATZ_MK_1W21_2018_EL_8608_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START.