Jesteś tutaj

Wyniki i archiwum postępowań

Wrzesień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-09-12 ATZ_JB_1MC2_2018_EL_9293_2018Dostawa elementów zużywalnych w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-11 ATZ_SP_1M19_2018_EL_9815_2018Dostawa filtru próżniowego na butelkę w ramach projektu pn: Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-11 ATZ_SP_1M17_2018_EL_9630_2018Dostawa markerów do opisu próbek w ramach projekt pn. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-10 ATZ_MK_1WW_2018_EL_9600_2018Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych". PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-10 ATZ_MK_1WW_2018_EL_9601_2018Dostawa odczynników w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych". PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-09-10 ATZ_MK_CTT_2018_EL_8829_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pt: Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200) PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-10 ATZ_KB_ 1M19_2018_EL_9738_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty.
2018-09-10 ATZ_MK_LBBK_2018_EL_9526_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-10 ATZ_KB_ 1WW_2018_EL_9576_9532_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt."Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych" PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty.
2018-09-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_9443_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-09-10 ATZ_KB_ 2F1_2018_EL_9648_9649_9650_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt."„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED " PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty.
2018-09-10 ATZ_KB_ 1M17_2018_EL_9773_2018Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt;"Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo." PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty 9773.pdf
2018-09-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_9816_2018Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza. PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-09-10 ATZ_SP_1MC2_2018_EL_9284_2018Dostawa wymiennych wkładek do zestawu do szycia krocza wramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PDF icon zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-09-10 ATZ_MK_1M19_2018_EL_8990_2018Dostawa odczynników PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty

Strony