Jesteś tutaj

Zamawianie pojazdów

Pojazdy do celów służbowy można zamawiać pod numerami telefonów:

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zleceń:

Bogusław Kaleta tel. (0-22) 57 20 291

W celu wykonania usługi trasportowej pojazdami należącymi do WUM, należy wypełnić druk zlecenia. Druk należy wypełnić przed wyjazdem i przekazać kierującemu pojazdem (druk do pobrania)

Pojazdy należy zamawiać z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych przed datą wykonania usługi.