Jesteś tutaj

Pracownicy transportu

Bogusław Kaleta
boguslaw.kaleta@wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 291
faks: (0-22) 57 20 290

 Z-ca kierownika Działu Logistyki

Paweł Turek  kierowca
Tomasz Spryszyński  kierowca
Piotr Duszczyk  kierowca
Andrzej Ślażyński  kierowca
Jacek Kucharski  kierowca
Artur Słoński  kierowca
Stanisław Sugalski
tel.: (0-22) 57 20 289
 pracownik