Wyniki i archiwum postępowań

Grudzień 2011
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2011-12-05 ATZ_06_2WF_2011_EL_11486_2011 Dostawa odczynników.
2011-12-05 ATZ_06_NZU_2011_EL_11478_2011 Dostawa odczynników.
2011-12-05 ATZ_15_1M24_2011_EL_11582_2011 Dostawa odczynników
2011-12-05 ATZ_15_1M19_2011_EL_11502_2011 Dostawa odczynników Projekt:"Improvement of antitumor effectivness of photodynamic therapy" realizowany w ramach umowy nr TEAM/2008-1/2 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2011-12-01 ATZ_06_1MC2_2011-EL_10445_2011 Dostawa odczynników i końcówek do oznaczania cholinesterazy kompatybilnych z analizatorem Vitros 5600
2011-12-01 ATZ_06_NZU_2011_EL_11477_2011 Dostawa odczynników.
2011-12-01 ATZ_15_1M24_2011_EL_11583_2011 Dostawa odczynników
Listopad 2011
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2011-11-30 ATZ_02_NZU_2011_EL_11251_2011 Dostawa zwierząt laboratoryjnych Projekt: "Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny" realizowany w ramach umowy nr POIG.01.01.02-14-072/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2011-11-30 ATZ_02_NZ_2011_EL_11252_2011 Dostawa ściółki dla zwierząt laboratoryjnych Projekt: "Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny" realizowany w ramach umowy nr POIG.01.01.02-14-072/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2011-11-30 ATZ_02_1WU_2011_EL_11312_2011 Dostawa: ruchome ramię mocujące monitor do wózka endoskopowego
2011-11-30 ATZ_04_1M15_EL_2011_10578_2011 Dostawa części do pipetora
2011-11-29 ATZ_26_FW14_2011_EL_11349,11350_2011 Dostawa odczynników z akcesoriami
2011-11-29 ATZ_11_NZU_2011_EL_10426_2011 Dostawa pincet laboratoryjnych. Projekt: "Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny" realizowany w ramach umowy nr POIG.01.01.02-14-072/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2011-11-28 ATZ_04_1M19_2011_EL_11234_2011 Dostawa końcówek z filtrem do pipet
2011-11-25 ATZ_06_FW23_2011_EL_9694_2011 Dostawa ciekłego helu do zbiornika elektromagnesu spektrometru NMR w dniu 03.01.2012r