Wyniki i archiwum postępowań

Marzec 2012
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2012-03-07 ATZ_11_NZU_2012_EL_1561_2012 Dostawa pudełek na probówki.Projekt: "Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny" realizowany w ramach umowy nr POIG.01.01.02-14-072/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2012-03-07 ATZ_15_1W51_2012_EL_2385_2012 Dostawa odczynników diagnostycznych
2012-03-06 ATZ_26_RW1_2012_EL_1866_2012 Dostawa odczynników finansowana ze środków UE w ramach programu pt. „In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers.”
2012-03-06 ATZ_02_NZU_2012_EL_1955_2012 Cewniki ciśnieniowe
2012-03-06 ATZ_06_1S15_2011_EL_10401_2012 Dostawa narzędzi stomatologicznych
2012-03-06 ATZ_26_1M15_2012_EL_2294_2012 Dostawa odczynników w ramach projektu: "Bioimplanty dla liczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych" realizowanego w ramach umowy nr POIG.01.01.02-00-022/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2012-03-05 ATZ_12_ATJ_2012_EL_1410_2012 Dostawa: Biblioteczne akcesoria zabezpieczające
2012-03-02 ATZ_15_1WE_2012_EL_645_2012 Dostawa odczynników
2012-03-02 ATZ_15_1M4_2012_EL_1853_2012 Dostawa odczynników
Luty 2012
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2012-02-28 ATZ_26_1WC_2012_EL_1772_2012 Dostawa zestawów diagnostycznych
2012-02-28 ATZ_26_1M15_2012_EL_1583_2012 Dostawa zestawów diagnostycznych w rmach projektu: "Bioimplanty dla liczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych" realizowanego w ramach umowy nr POIG.01.01.02-00-022/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2012-02-28 ATZ_26_1M15_2012_EL_1582_2012 Dostawa zestawów diagnostycznych w ramach projektu: „Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej” realizowanego w ramach umowy nr POIG.01.03.01-00-005/09-01 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2012-02-24 ATZ_02_NZU_2012_EL_1933_2012 Dostawa zwierzat laboratoryjnych. Projekt: "Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny" realizowany w ramach umowy nr POIG.01.01.02-14-072/09-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2012-02-24 ATZ_06_1M17_2012_EL_1109-2_2012 Dostawa odczynników
2012-02-24 ATZ_10_1WB_2012_EL_1755_2012 Preparat do dezynfekcji, finansowany z „In search of new pathways of tumorigenesis - genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers.”