Wyniki i archiwum postępowań

Maj 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-05-08 ATZ_EC_NZYN_2018_EL-4165_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_4088_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_3046_2018 Dostawa odczynników
2018-05-08 ATZ_EC_1M19_2018_EL_2847_2018 Dostawa odczynników
2018-05-08 ATZ_MK_1M11 _2018_EL_5007_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD.
2018-05-08 ATZ_EC_1M11_2018_EL_3884_2018 Dostawa odczynników, zakup w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD.
2018-05-08 ATZ_EC_1S31_2018_EL_2205_2018 Dostawa materiałów stomatologicznych
2018-05-07 ATZ_SP_1MC2_2018_EL_5029_2018 Dostawa elektrod EKG w ramach projektu pt.: MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2018-05-02 ATZ_KB_1WS_2018_EL_4812_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-05-02 ATZ_MK_1M19_2018_EL_4865_2018 Dostawa odczynników
2018-05-02 ATZ_MK_1M19_2018_EL_4817_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-05-02 ATZ_MK_1M17_2018_EL_4763_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.
2018-05-02 ATZ_AT_FW16_2018_EL_4355_2018 Dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. "Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine (GEMNS)/Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed 2
2018-05-02 ATZ_JB_ 1S6_2018_EL_4255_2018 Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR”.
Kwiecień 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-04-30 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_4572_2018 dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego.