Wyniki i archiwum postępowań

Lipiec 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-07-30 ATZ_SP_1W21_2018_EL_8054_2018 Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach projektu pt: "Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START"
2018-07-30 ATZ_SP_FW29_2018_EL_8314_2018 Dostawa mikropłytek w ramach:Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych.
2018-07-30 ATZ_JB_ 1WW_2018_EL_8410_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych."
2018-07-27 ATZ_JB_ CTT_2018_EL_8370_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +
2018-07-27 ATZ_KB_CTT_2018_EL_8360_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-27 ATZ_KB_CTT_2018_EL_8391_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: Inkubator Innowacyjności Plus (FS200)
2018-07-27 ATZ_MS_1M15_2018_EL_8580_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Infrasturktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC
2018-07-27 ATZ_MS_1M15_2018_EL_8581_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Infrasturktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC
2018-07-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_8552_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-07-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_8335_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-07-27 ATZ_MS_1M19_2018_EL_8283.8356_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-07-27 ATZ_MS_1W21_2018_EL_8421_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł START
2018-07-27 ATZ_MS_CTT_2018_EL_8389_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjności Plus
2018-07-27 ATZ_MS_CTT_2018_EL_7998.2_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjności Plus
2018-07-25 ATZ_MG_LBBK_2018_EL_7655_2018 dostawa odzieży ochronnej do laboratorium w ramach projektu NCBR119. Wydatek współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STATEGMED