Wyniki i archiwum postępowań

Luty 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-02-12 ATZ_MK_FW29 _2017_EL_18920.1_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED
2018-02-12 ATZ_MK_NZH _2017_EL_18896.1_2018 Dostawa odczynników
2018-02-12 ATZ_EC_1WY_2018_EL_1142_1144_2018 Dostawa odczynników
2018-02-08 ATZ_MK_1M15 _2018_EL_704_2018 Dostawa odczynników
2018-02-08 ATZ_MK_1M11 _2018_EL_6_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction)" Targeted LYmphatic and MIcrovessel Treatments in metabolic-DISease HFpEF o okronimie LyMiT Dis" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA-CVD.
2018-02-02 ATZ_AA_1S16_2017_EL_14218_2018 Dostawa akcesoriów stomatologicznych.
2018-02-02 ATZ_AA_1S16_2017_EL_17948_2018 Dostawa akcesoriów stomatologicznych.
2018-02-01 ATZ_MS_1M19_2018_EL_717_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-02-01 ATZ_MS_1M19_2018_EL_540_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza
2018-02-01 ATZ_AA_1M19_2017_EL_14473_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-02-01 ATZ_AA_1M19_2017_EL_14107_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pn. Innovative cell-based targeted drug delivery method to the tumor / Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza.
2018-02-01 ATZ_AA_2WA_2017_EL_15399_2018 Dostawa elektrod.
2018-02-01 ATZ_AA_1MB_2017_EL_13895_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
Styczeń 2018
Termin składania ofert Przedmiot zamówienia Wybór oferty
2018-01-31 ATZ_MS_1M19_2018_EL_18407_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II
2018-01-31 ATZ_MS_NZT_2018_EL_243_2018 Dostawa odczynników w ramach projektu pn. Inkubator Innowacyjnoścu Plus (FS200)